Pořízením vysokozdvižné plošiny chráníte své zaměstnace

Začneme takovou případovou studií. Ve většině firem zní zadávání úkolů asi takto: " Ty Franto, na střeše je uvolněný okap, je potřeba ji opravit. Vylez tam a nějak to udělej." Jak se má ale zachovat Franta, i když ví, že je to nebezpečné a nemá na to dostatečné vybavení? Nadřízenému nemůže příliš odporovat, a tak to prostě udělá i s rizikem, že může spadnout a zranit se. V tomto článku se budeme věnovat problematice práce ve výškách.

Vysokozdvižné plošiny

BOZP a práce ve výškách

Jako práci ve výškách lze nazvat veškerou činnost, která se vykonává nad 1,5 m. Pracuje-li zaměstnanec nad touto hranicí, zaměstnavatel jej povinen tuto osobu chránit proti pádu, respektive zranění. Podrobné informace, týkající se ochrany zaměstnanců jsou uvedeny v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Proč se tolik dbá na ochranu před pádem z výšky? Zkrátka proto, že právě tento typ pracovních úrazů patří mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců v různých odvětvích. Takový pád má ve většině případů fatální následky a končí úmrtím nebo těžkým zraněním s celoživotními následky. Různými studiemi se přišlo na to, že důvodem těchto úrazů je:

  • nedostatečné jištění,
  • ignorace BOZP,
  • přeceňování vlastních sil,
  • nevědomost.

Prostředky ochrany před pádem z výšky

Před samotným nákupem je nutné zvážit několik hledisek. Prvně bychom měli stanovit finanční limit, který chceme investovat. Jedná-li se o jednorázovou "investici", pravděpodobně se vyplatí najmout si odbornou firmu, která za vás práci vykoná. Vždy však platí pravidlo, že se NESMÍ šetřit!

Vysokozdvižné plošiny

Hydraulické zdvihací plošiny

Právě pracovní vysokozdvižná plošina je ideálním řešením, které je mnohem bezpečnější než práce ve výškách s lanem. Jedná se o zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Toto zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby pracovníkovi umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných. Plošiny jsou velmi praktickým pomocníkem, který však není multifunkční. Většinou jsou vyrobeny pro konkrétní činnost a prostředí.