Rekonstrukce komínů pomocí frézování

Mnoho lidí nezná princip fungování, který není nikterak nelogický, komín využívá rozdílné hustoty a teploty vzduchu uvnitř a venku. Konkrétně vnitřní spaliny mají nižší hustotu, tím pádem jsou vytlačovány čerstvým vzduchem a vzniká pověstný "tah".

frézování komínů Zlín

Ovšem pokud není váš komín v pořádku, představuje potencionální riziko pro vaše zdraví. Proto jsou nutné revize a čištění v pravidelných intervalech, jak nařizuje legislativa a to konkrétně Zákon 320/2015 Sb..

Někdy se však stane, že starý komín nevyhovuje představám zákzníka, a tak je nutná přestavba, nebo vytvoření nového sytému pro odvod spalin. Existuje několik možností, jak tento problém vyřežit.

Možnosti:
  • jádrové vrtání
  • frézování
  • vyřezávání

Frézování je tradiční způsob rekonstrukce komínu, který je bohužel už přežitý, důvodem je jeho menší šetrnost a přesnost. Dočkal se však nástupce a tímto nástupcem je jádrového vrtání komínu, která je diametrálně odlišná od frézování.

Stavební společnost Fišer s 37 letou historií vyfrézuje komín ve Zlíně i okolí. Kromě komplexních oprav komínů také nabízí rekonstrukce střech, sádrokartonů nebo stavby dřevostaveb.