Které dveře a vrata splňují požární odolnost EI 30 DP1?

Přemýšlíte, že koupíme do svého domu protipožární dveře? Zajisté se jedná o výborný nápad, který v kombinaci s požárními hlásiči nebo EPS dokáže zachránit lidské životy a majetek. Nicméně výběr je poněkud složitý, protože existují různá označení a symbolika, která udává odolnost nebo izolační schopnost dveří Orientovat se je značně složité, proto sem se rozhodl napsat tento článek, který by vám měl pomoct při výběru tohoto typu dveří.

požární odolnost EI 30 PD1

Požární odolnost EI 30 dp1

Nejlepší ochranou je kombinace hned několika věcí. U požární ochrany je dobré spojit aktivní prvky a pasivní prvky. Do aktivních patří elektronické systémy, schopny autonomně požár uhasit. V případě pasivních prostředků se jedná zejména o různé věci, které požáru zamezí rozšíření na celý objekt. Tomuto dělení se říká, členění na požární celky. Objekt je možné rozdělit pomocí protipožárních uzávěrů, tedy dveří a vrat. Na tyto produkty jsou při výrobě kladeny velmi vysoké požadavky a požaduje se certifikace dle norem.

Nejběžnější kategorie protipožárních dveří:

  1. DP1 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata)
  2. DP2 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) jsou též v hliníkové úpravě
  3. DP3 - jsou dřevěnédveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny, a repliky historických dveří kazetových a další...)

Požární odolnost

Doba v minutách, která udává, jak dlouho stavební konstrukce nebo jiné součásti, jsou schopny odolávat účinkům ohně. Udává ji norma norma ČSN 730852. Jak se toto ověřování provádí? Provádí se:

  • Zkouškou
  • Výpočtem
  • Extrapolací
  • Porovnáváním dle legislativy a norem

Požární uzávěry

Pro uzavření požárního úseku v budovách. Požární úseky jsou menší požárně ohraničené celky, které brání šíření požáru. Stavební objekt, který není členěn do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek.

Dělení z hlediska kritérií požární odolnosti:

  • EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
  • EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Jaké symboly se užívají?

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se můžete setkat s různými písmenky, které určují přesné specifikace. Nejčastěji:
R - únosnost a stabilita
E - celistvost
I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
M - mechanická odolnost

Nejběžněji prodávaným typem požárních dveří jsou dveře s požární odolnosti EI 30 DP1.