Hydraulická čerpadla od Hydrocom

Hydraulika = jednoduchý princip a mnoho výhod. Hydrauliku potkáváme dnes a denně a potkávat ji zcela jistě nějakou dobu ještě budeme. Jednou z největších výhod je přenos velkých sil a tlaků. Hydrauliku využijeme téměř ve všech oborech lidské činnosti.

hydraulická čerpadla

Životně důležitou součásti hydraulického systému je hydraulické čerpadlo. Tato čerpadla se vyrábějí v různých provedeních. Pracují na výtlačném principu. Hydraulická kapalina je čerpána do obvodu pomocí pístu, lamel, ozubených kol a šroubů.

 

Druhy hydraulických čerpadel:
  • čerpadla s vnitřním ozubením
  • čerpadla s vnějším ozubením
  • tandemová čerpadla
  • pístová čerpadla
  • lamelová čerpadla
  • ruční čerpadla

Lamelová čerpadla

Princip tohoto druhu čerpadla spočívá v lamelovém rotoru, který je opatřen zářezy, v těchto zářezech se pohybují ploché lamely, které jsou vytlačovány odstředivými silami. Kapalina se přesouvá v pohybujících se komorách od sacích otvorů k výtlačným otvorům. Používají se pro středně velké tlaky do 16 MPa.

 

Pístová čerpadla

Základními komponenty těchto druhů čerpadel jsou válce a písty, slícované tak, aby umožnily těsný pohyb s nepatrným únikem oleje při velkém tlaku a s vyhovujícím třením. Používají se pro středně velké hydraulické tlaky.

 

Šroubová čerpadla

Tento druh čerpadel se používají při velkých objemových průtocích a malých tlacích. Jsou tvořena dvěma vřeteny se šnekovým ozubením, která do sebe těsně zapadají a při otáčení proudí kapalina v posouvajících se dutinách podél stěn pouzdra od sacích otvorů k výtlačným otvorům. Těsně přiléhající závity vřeten brání zpětnému toku kapaliny mezi vřeteny. Vzhledem k plynulému záběru vřeten mají čerpadla velmi tichý chod a výstupní průtok je plynulý a nepulzující.