Pro firmu

Vytvořte svým zaměstnancům perfektní prostředí bez prachu

V každé průmyslové hale, kde při výrobě, vzniká větší produkce prachu, je třeba vytvořit vhodné podmínky pro své zaměstnance, variant se nabízí víc, v jednom případě můžeme minimalizovat produkci prachu, jen je to poněkud složité a občas téměř nemožné. Druhou variantou je použití odsávacího průmyslového filtračního zařízení.

Pokračovat ve čtení

RWA klapky jsou nutností každé bezpečné firmy

V dnešní době, kdy jsme součástí Evropské Unie musí často firmy splňovat vysoké požadavky a směrnice vydané často právě EU. Ovšem tyto požadavky se hodně často týkají bezpečnosti všech pracovníků. Patří do nich například kolik hasicích přístrojů na určitý prostor musí firma mít nebo kde mají být umístěné. Kolik, kde musí být únikové východy a že musí být výrazně označené, abych je každý v případě nebezpečí našel. Tyhle požadavky většinou tak nějak všichni známe a firmy je většinou splňují, ale co už málo kdo zná a splňuje jsou RWA klapky.

RWA klapky

Pokračovat ve čtení

Další články...