RWA klapky jsou nutností každé bezpečné firmy

V dnešní době, kdy jsme součástí Evropské Unie musí často firmy splňovat vysoké požadavky a směrnice vydané často právě EU. Ovšem tyto požadavky se hodně často týkají bezpečnosti všech pracovníků. Patří do nich například kolik hasicích přístrojů na určitý prostor musí firma mít nebo kde mají být umístěné. Kolik, kde musí být únikové východy a že musí být výrazně označené, abych je každý v případě nebezpečí našel. Tyhle požadavky většinou tak nějak všichni známe a firmy je většinou splňují, ale co už málo kdo zná a splňuje jsou RWA klapky.

RWA klapky

 

Ty jsou ale velmi důležité, hlavně v případě objektů s nízkými stropy. A co co teda vlastně je? Jedná se o další bezpečností prvek instalovaný do střech budov. Jsou to dá se říct střešní okna, které nám výrazně pomůžou, když nastane nějaké požár. Při požáru totiž vzniká hustý kouř a ten se právě díky RWA klapkám může dostat ven z budovy dříve a zvyšuje se tak enormně šance zachránění všech lidí bez následku. A kromě toho nám RWA klapky slouží pro propuštění denního světla do budovy, takže díky tomu jsou prostory daleko příjemnější a náklady na osvětlení jsou nižší.