Péče o průmyslový areál - představení firmy Ja Clean

Představte si, že jste zručný řemeslník, konkrétně solidní zámečník a obráběč. Máte zásobu zkušených lidí, kteří by pod vámi chtěli pracovat. A tak si založíte firmu. Nastěhujete se do průmyslového areálu a zahájíte výrobu. Jenže po měsíci je u vás kontrola a chce vědět, jak to máte s bezpečnostním značením. Vy budete hledět jak puk, protože o tomto odvětví nic nevíte. Proto je tady společnost JA Clean.

Mezi základní výstražná označení patří ty, které upozorňují na elektrický proud - poznáme je podle blesku a většinou žluté barvy. Modré výstražné značky více doporučují než nakazují, např. použij brýle, helmu či rukavice. Červené symboly pochopitelně značí zákazy. Nejčastěji se můžeme setkat se zákazem zapalování, zákazem kouření atd. Nápovědu pro případ požáru hledejte v zelené či červené barvě - zelená by měla směřovat na únikové cesty a červená signalizovat hasící přístroje atd. Vše dohromady můžeme vidět v kombinovaných bezpečnostních tabulkách. Samozřejmě je daleko víc druhů bezpečnostního značení, ale tyto základy bychom měli znát všichni! A o všechno toto se postará a porádí právě firma JA Clean Praha!