Odsávání plynů ze svařoven

Dýmy vznikající během procesu svařování jsou vlastně nebezpečným koktejlem, škodlivým pro zaměstnance. Jsou tvořeny kovovými částicemi a také plyny! Obecně lze říci, že mají různorodé složení, které je závislé na svařovaných materiálech a také samotné metodě svařování. Abychom se těchto plynů zbavili je dobré mít odsávání svařovny.

odsávání svařoven

Přípustné expoziční limity, často označované jako PEL jsou vyvážené průměry koncentrací:

  • plynů,
  • par,
  • prachu.

Jedná se o parametr hodnotící kvalitu vzduchu, ve které je zaměstnanec celou pracovní dobu, tedy kromě pauzy na oběd 8 hodin. Za týden je to dokonce hodin 40! Pokud bychom vzduch neodsávaly, mohlo by dojít k vážným následkům ve formě poškození zdraví exponovaných zaměstnanců. Takový člověk není schopen vykonávat práci a prokáže-li se, že to je vina zaměstnavatele, hrozí tučné pokuty a v krajním případě i žaloby.

Škodlivost svářečského aerosolu

Je-li svářeč vystaven různým druhům svářecích dýmů a aerosolů. Je velká pravděpodobnost, že se dostaví zdravotní obtíže, které jsou uvedeny v tabulce.

odsávání svařoven

Omezení dýmů ze svařování

Chceme-li čistý vzduch, prvně se musíme zaměřit na výběr nejlepší metody svařování. Pokud lze použít jiný působ, který se ukáže jako méně škodlivý, měli byste tuto alternativní metodu okamžitě přijmout. Dále je nutné svařovaný díl dokonale odmastit, zbavit rzi nebo jakéhokoliv nátěru, což také omezí tvorbu prachu.

Zdrojové odsávání zplodin

Velmi často používanou technologií je zdrojový způsob odsávání. Mezi výhody patří například skutečnost, že nedochází ke kumulaci svářecích dýmů na daném pracovišti. Tyto systémy patří také mezi ty snadno "začlenitelné" do výroby. Nevyhovuje-li vám toto řešení, je k dispozici například odsávací rameno, to lze snadno umístit ke zdroji s integrovaným odsáváním.

Tigemma-Engineering

Společnost TIGEMMA-ENGINEERING je osvědčenou firmou, specializující se na projekci a realizaci průmyslové vzduchotechniky, potažmo odsávání svařoven. Na základě léty získaných zkušeností a kladných recenzí spokojených klientů patří tato firma mezi odborníky. Potřebujete-li tedy čistý vzduch ve svařovně, je zcela jasné, koho oslovíte.

odsávání svařoven

Odborníci preferují vhodná technická řešení, přizpůsobena klientům na míru. Jen takto můžete dosáhnout rentability, jednoduchého ovládání a také vysoké funkčnosti.