Vyvložkování dělá komín, komínem

Je Váš komín po zimě jedna prasklina vedle druhé vlivem silných mrazů? Řekl Vám kominík, že revizi neprovede? Nezoufejte a oslovte specializovanou firmu, která Vám komín dá do pořádku včetně vyvložkování. Nedejte šanci případným požárům!

vložkování komínů Zlín

Komín je primárně určen k odvádění spalin z objektu. Napojujeme na něj například kamna, pece, krby nebo kotle. Princip fungování je triviální horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než venkovní neohřátý vzduch, jsou proto vytlačovány a stoupají komínem vzhůru a na jejich místo je vytlačován („nasáván“) čerstvý vzduch. Někdy se také hovoří o tahu komína.

 

Pokud je Vás staý komín poškozený nebo je třeba jeho rekontrukce z jiných důvodů. Nabízí se rekonstrukce starých komínů několika různými způsoby. Jednou z nejnovějších možností je jádrové vrtání, které je velmi přesné a efektivní. Součástí těchto zásahů je také vyvložkování komínů, k tomu se využívají vložky ze žáruvzdorné nerezi různých tlouštěk nebo plastu dle instalovaného způsobu vytápění.