I umělý trávník potřebuje svou péči

Každý, kdo vlastní multifunkční hřiště, nebo jen hřiště, jehož povrch je tvořen umělým trávníkem ví, že je třeba se o tento povrch v pravidelných intervalech starat, jinak hrozí poškození povrchu vlivem povětrnostních podmínek nebo ještě hůř poranění hráčů, kteří se na něm pohybují, jelikož povrch ztrácí svou původní vlastnost a stává se nebezpečně kluzkým.

čištění umělého trávníku

Pokud se na problematiku čištění umělého trávníku podíváme očima společnosti Goldreturn, která nabízí komplexní řešení a údržbu sportovních povrchů, tak definuje nutnost pravidelné údržby takto: " Pokud se jedná o víceúčelové hřišťě, kde je sportovní povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem, nastává po několika letech provozu zhoršení užitných vlastností, které je pro uživatele většinou již citelné. Intenzívním zašlapáním vsypu do vláken trávníku, společně s pylovým spadem a ostatními vnesenými nečistotami, se stává hrací povrch méně propustný pro dešťové srážky. Zároveň ztrácí svou vnitřní pružnost a po dešti je až nebezpečně kluzký."

Proto nabízejí technologií, která spočívá v hloubkovém provzdušnění (dekomprese) spojené s napřímením vláken trávníku. Pokud je nutno trávník čistíme s případnou výměnou vnitřního degradovaného vsypu. Doplnění materiálu vnitřního vsypu a jeho zakartáčování do řádné nivelety je samozřejmostí.